ארכיון בית אבא פתוח לביקורים אך ורק על פי תאום מראש.
כתובת: רח' ניצנים 12, רמת-גן
טל:  03-7517063 פקס: 03-6133445 
דוא"לbeitaba@012.net.il 

הדפסה