8.7.12: ערל-זה-רב

    תאריך:08.07.2012

    מי כינה את חיים ארלוזורוב בשם הגנאי "ערל-זה-רב"? נהוג לומר שהרביזיוניסטים כך כינוהו בליגלוג, וכך גם מציין עזריה אלון בספרו החדש "טבע ואדם".
    עדות מפתיעה בנושא מתפרסמת כאן, במדור חדשות.