2.5.14: מי היה האיש שהיה

    תאריך:04.05.2014

    חידה זו מופיעה היום ב"מוסף הארץ". עופר אדרת מספר באריכות את סיפורו של האיש, אשר ז'בוטינסקי אמר עליו כי "הוא שייך לאותו סוג בלתי שכיח של אנשים, הסבורים כי לא מן התועלת הוא 'למחות' נגד עניין רע - לעניין רע יש להפריע".
    אם לא ניחשתם - הפתרון יופיע ב"מוסף הארץ" של 9.5.14
    .