תאריך:14.03.2017
    בבבבב http://www.begincenter.org.il/מאמרים/הוועדה-שיזם-בגין-לרצח-ארלוזורוב-זיכוי