13.10.08: משפט אייכמן - 1961

    תאריך:14.10.2008

    במדור חדשות מתפרסמת לראשונה רשימתו של אב"א אחימאיר  על האיפה-ואיפה במשפט הצורר הנאצי אייכמן.

     אחימאיר היסס מאוד אם למסור לדפוס את המאמר החריף, מ-1961, ולבסוף לא מסרו. כתב היד שמור בארכיוננו.

    בעקבות המחזה החדש "אנדה" מאת הלל מיטלפונקט, המוצג בימים אלה בתיאטרון "בית לסין", עדותו של אחימאיר רלוואנטית ונוקבת.