6.3.11: ביבליוגרפיה חדשה

    תאריך:05.03.2011

    עשרות פריטים כבר נרשמו בביבליוגרפיה של "ברית הבריונים", שהועלתה בסוף השבוע תחת הלשונית "ברית הבריונים". חלק מן הרישומים הם מחקרים וחלקם עדויות אישיות של חברי המחתרת. 
    ביבליוגרפיה זו תסייע ללא ספק לכל המתעניינים וכותבי העבודות. נשמח לקבל המלצות לפריטים נוספים.